Ochranná známka omega3kapr

Obrazová ochranná známka pro omega3kapra znázorňuje stylizovanou rybu a srdce a existuje v černobílé i barevné variantě. Tuto ochrannou známku mohou momentálně používat FROV JU, IKEM a Blatenská ryba, spol. s r.o. V případě poskytnutí licence k produkci omega3kapra dalším subjektům, bude zároveň poskytnuta i tato ochranná známka.