Co jsou omega3 kyseliny

Omega 3 mastné kyseliny (někdy též označované jako n-3 PUFA) jsou organické kyseliny, které se vyznačují dvojnou vazbou na třetím uhlíku v jejich řetězci. Mají nepostradatelnou funkci v těle jako složky membrán buněk a produkty jejich metabolismu mají protizánětlivé účinky. Velké množství studií potvrdilo jejich pozitivní vliv zejména na:

- Zvýšení produkce „hodného“ HDL cholesterolu na úkor „špatného“ LDL cholesterolu
- Snížení triglyceridové frakce v krevním séru
- Snížení krevního tlaku
- Omezení zánětlivých onemocnění
- Omezení rizika vzniku infarktu myokardu, aterosklerózy,
   roztroušené sklerózy, rakoviny, mrtvice atd.
- Posílení funkce mozku a nervové soustavy, především v prenatálním vývoji
 
Mastné kyseliny jsou organické, karboxylové kyseliny s alifatickým řetězcem, který může být nasycený (bez dvojných vazeb) nebo nenasycený (s dvojnými vazbami). Nenasycené mastné kyseliny se dále dělí podle stupně jejich nasycení na mononenasycené (MUFA), které obsahují jednu dvojnou vazbu a polynenasycené (PUFA), které obsahují dvě a více dvojných vazeb. Lze se setkat ještě s označením HUFA, což jsou vysoce nenasycené mastné kyseliny   s 20 a více atomy uhlíku a se třemi a více dvojnými vazbami.
 
Mastné kyseliny jsou významným zdrojem energie. Ve formě triacylglycerolů (TAG) obsahují dvakrát více energie, než stejné množství bílkovin nebo sacharidů. V TAG frakci jsou na trojsytný alkohol glycerol esterově vázány tři mastné kyseliny. Ve formě fosfolipidů (PL) jsou na glycerol vázány dvě mastné kyseliny a na třetí alkoholovou skupinu je esterově vázána kyselina trihydrogenfosforečná. Ve formě PL slouží mastné kyseliny jako základní stavební kámen všech buněčných membrán v těle a zajišťují, mimo jiné, jejich elasticitu a pevnost.
There are many useful forums and blogs on the Internet that have tips for assignment writing. It will be better for students to read them and improve their knowledge and skills in writing.
 
Metabolismus mastných kyselin začíná v játrech. Vznikají z acetyl koenzymu A vlivem působení multienzymatického komplexu syntetáz. Všechny známé organismy mají schopnost biosyntézy nasycených mastných kyselin. Ty jsou dále modifikovány (do řetězce je vkládána dvojná vazba) působením enzymu  Δ9 desaturázy, která se nachází v endoplasmatickém retikulu. PUFA obsahují dvě skupiny mastných kyselin, které si obratlovci (včetně ryb) nedokáží vytvořit ve vlastním metabolismu a jsou tedy esenciální. Skupna omega 6 mastných kyselin vzniká z kyseliny linolové (18:2 n-6; LA) a skupina omega 3 mastných kyselin vzniká z kyseliny α-linolenové (18:3 n-3; ALA). Tyto dvě kyseliny musí být přijaty v potravě, protože je dokáží vytvořit pouze rostliny. LA i ALA jsou dále metabolizovány na HUFA působením enzymů desaturáz a elongáz. Nejznámější zástupci HUFA jsou kyselina eikosapentaenová (20:5 n-3; EPA) a kyselina dokosahexaenová (22:6 n-3; DHA).
 
Z omega 3 i z omega 6 kyselin vznikají v těle další produkty, souhrnně označované jako eikosanoidy (prostaglandiny, tromboxany, leukotrieny). Vedle jiných funkcí mají tyto látky v těle roli prozánětlivých, respektive protizánětlivých spouštěčů. Zatímco produkty omega 6 kyselin jsou tzv. inflamatorní (prozánětlivé), produkty omega 3 kyselin jsou antiinflamatorní (protizánětlivé). Organismus, ať už lidský nebo jiný, potřebuje obě skupiny a záleží na jejich vzájemném poměru, který ovlivňuje projevy v organismu. Proto je nesmírně důležitý příjem omega 3 i omega 6 kyselin ve správném poměru, který by měl být cca 1:1 - 1:4 ve prospěch omega 6. Skutečnost je však v současnosti taková, že tento poměr je v České republice v lidské výživě až 1:40 ve prospěch omega 6 kyselin. Tento fakt je jednou z hlavních příčin vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí lidí v ČR.